2021-02-13

  7 | نکات قبل از تدریس | آموزش camtasia

  در این درس به نکات مهمی از نظر بصری که برای ساخت و ندریس یک مبحث مهم و کاربردی است…
  2021-02-13

  9 | خروجی گرفتن از Camtasia | آموزش camtasia

    در جلسه ی قبل با همدیگر یک فیلم آموزشی ضبط کردیم در این جلسه تصمیم داریم همان فیلم را…

  آموزش های کوتاه و کاربردی

  آموزش پاورپوینت

  آخرین آموزش های منتشر شده

  محصولات آموزشی

  دکمه بازگشت به بالا